תוכנות אמבדד

תוכנות אמבדד מיושמות יותר ויותר במכשירים חכמים, אבל קוד  לא מושלם יכול להיות הסיבה לכישלון של מוצר.  יש הטוענים כי  בכל 1,000 שורות של תוכנת אמבדד ישנם שמונה באגים. כדי לנהל סיכונים , וכמו כן גם לעמוד בסטנדרטים הדוקים לאישורי תוכנה, מהנדסי תוכנת אמבדד צריכים למנף את כלי הסימולציה ואת מחוללי הקידוד המוסמכים.  ANSYS מספקת מודל מבוסס וסביבת סימולציה עם קוד אוטומטי מובנה המחולל קידוד שיוצר האצה בפרויקטים של פיתוח תוכנות אמבדד.

 

Featured Products

 • SCADE Architect empowers users with a design environment for use on systems with high dependability requirements, providing full support of industrial systems engineering processes, such as ARP 4754A, ISO 26262, and EN 50126.

  More>
 • SCADE Suite empowers users with a Model-Based Development Environment for critical embedded software.

  More>
 • SCADE Display facilitates embedded graphics, display and HMI development, and certified code generation for safety-critical displays.

  More>
 • SCADE Test gives you a complete environment for creating and managing test cases, measuring coverage, managing test results, and automating execution of test cases for SCADE® applications on host and on target.

  More>
 • SCADE LifeCycle modules provide unique support for application lifecycle management.

  More>
 • ANSYS Simplorer is a powerful platform for modeling, simulating and analyzing virtual system prototypes. It enables product development teams to verify and optimize performance of their software-controlled, multi-domain systems designs.

  More>